Zasoby ludzkie

Grupa Kapitałowa LUG S.A.

na dzień 31.12.2014 roku zatrudniała 437 osób w stosunku do 394 osób w analogicznym momencie roku poprzedniego.

Wykres: Poziom zatrudnienia w latach 2012 – 2014 w ujęciu kwartalnym (Źródło: LUG S.A.)

Szczegółowe informacje

Średnia wieku pracowników

Struktura zatrudnienia wg płci

Struktura zatrudnienia wg wykształcenia

W górę

Raport
Roczny 2014

Skontaktuj się z nami

Raport online

Wersja dla niedowidzących