Władze

Zarząd LUG S.A.

Jest założycielem i największym akcjonariuszem spółki LUG S.A. Z wykształcenia - elektronik. W latach 2002-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu LUG Sp. z o.o. Po zmianie formy prawnej na spółkę akcyjną we wrześniu 2007 roku, został Prezesem Zarządu LUG S.A. Obecnie jest także Prezesem LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH oraz LUG Lighting UK Ltd. Aktywnie wspiera liczne organizacje integrujące środowisko nauki i biznesu, m.in. w latach 2011-2013 pełnił funkcję Kanclerza Loży Lubuskiej Business Centre Club i jednocześnie Wiceprezesa Zarządu BCC.

Z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrotechniki. Wykształcenie zdobywał na Politechnice Zielonogórskiej (obecny Uniwersytet Zielonogórski). Od 31.01.2011 r pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu LUG S.A. pełni., wcześniej od początku istnienia LUG S.A., czyli od 2007 roku pełnił funkcję Członka Zarządu LUG S.A. Pełni również funkcję Dyrektora ds. Technicznych i Członka Zarządu w spółce LUG Light Factory Sp. z o.o. należącej do Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Zarządzanie i marketing oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i controllingu na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2007 roku została Dyrektorem Finansowym LUG S.A. W wyniku przekształceń organizacyjnych firmy i utworzenia spółki zależnej zmieniła stanowisko na Dyrektora Finansowego LUG Light Factory Sp. z o.o., obejmując jednocześnie funkcję członka Zarządu LUG S.A , które to funkcje pełni także obecnie.

Rada Nadzorcza LUG S.A.

Z firmą LUG związana jest zawodowo od momentu jej powstania.

Iwona Wtorkowska
Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Z firmą LUG związana jest zawodowo od momentu jej powstania. Początkowo była wspólnikiem w LUG Wtorkowski i Spółka. W latach 2001 – 2007 pełniła funkcję Prokurenta w LUG Sp. z o.o., w latach 2003 – 2007 była również Pełnomocnikiem Zarządu ds. ISO. Po przekształceniu firmy w spółkę akcyjną została wybrana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej LUG S.A. i nieprzerwanie pełni tę funkcję do dziś. Ponadto jest Prokurentem spółki LUG Light Factory Sp. z o.o.

W górę

Raport
Roczny 2014

Skontaktuj się z nami

Raport online

Wersja dla niedowidzących