Czynniki ryzyka

Spółki funkcjonujące

w ramach Grupy Kapitałowej LUG S.A. aktywnie zarządzają ryzykiem operacyjnym i finansowym w celu optymalizacji wszelkich procesów biznesowych zachodzących wewnątrz grupy oraz maksymalizacji jej wartości rynkowej.

Każda ze spółek jest obarczona tylko wybranymi rodzajami ryzyka, które składają się na kompleksowe zestawienie ryzyk Grupy Kapitałowej LUG S.A. pogrupowanych w dwie kategorie: czynniki ryzyka związane z otoczeniem oraz czynniki związane z działalnością.

Pełen raport Zarządu LUG S.A. o czynnikach ryzyka znajduje się w pliku PDF.

W górę

Raport
Roczny 2014

Skontaktuj się z nami

Raport online

Wersja dla niedowidzących