NewConnect

Struktura Akcjonariatu

Wykres: Graficzna prezentacja struktury akcjonariatu LUG S.A (Źródło: LUG S.A.)

Poniższa tabela wyszczególnia akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki LUG S.A.

Tabela: Struktura Akcjonariuszy LUG S.A. posiadających co najmniej 5% akcji Emitenta (Źródło: LUG S.A.)

Imię i nazwisko / nazwa Seria akcji Liczba akcji* Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZA
Ryszard Wtorkowski A, C 2 670 610 37,10% 37,10%
Iwona Wtorkowska A 1 120 000 15,56% 15,56%
Fundusze zarządzane przez OPERA TFI A, B, C 1 266 810 17,60% 17,60%
Pozostali akcjonariusze B, C 2 141 150 29,74% 29,74%
SUMA - 7 198 570 100,00% 100,00%

* Na mocy postanowień NWZA z dnia 28.09.2012r. dokonano scalenia akcji w stosunku 25:1 przy jednoczesnym podwyższeniu ich wartości nominalnej. W związku z tym od dnia 26.11.2012r. w miejsce 179 964 250 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł pojawiło się 7 198 570 akcji o wartości nominalnej 0,25 zł.

Strukturę akcjonariatu określono na podstawie:

Giełdowa historia LUG

2014

Nagroda The Best Annual Report 2013

Złota Strona Emitenta VII

Rozpoczęcie budowy nowej fabryki,
dedykowanej oświetleniu LED

2013

Nagroda The Best Annual Report 2012

Złota Strona Emitenta VI

Segment NC Lead, indeks NCIndex30

2012

Dywidenda wypłacona po raz pierwszy
w giełdowej historii spółki

Scalenie akcji LUG - parytet 25:1

2011

Rozpoczęcie procedury przeniesienia notowań na GPW

Decyzja o raportowaniu w MSR

2010

Nowy fundusz dołącza do akcjonariatu LUG

Split akcji LUG - parytet 1:4

Emisja akcji serii C

2009

Pierwsze zwycięstwo w konkursie
Złota Strona Emitenta

2008

Realizacja celu emisji – przeniesienie działalności do nowej siedziby

2007

Pierwsza emisja akcji na rynku
NewConnect

W górę

Raport
Roczny 2014

Skontaktuj się z nami

Raport online

Wersja dla niedowidzących