Strategia rozwoju

Kierunki rozwoju

Emitenta w 2013 roku oraz w latach kolejnych przedstawione zostały w Strategii Grupy Kapitałowej LUG S.A., opublikowanej raportem bieżącym EBI 15/2013 w dniu 09.04.2013r.

Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej LUG S.A. na lata 2013-2016 jest: rozwój w zgodzie z ideą efektywności energetycznej i ograniczania emisji CO2.

Cel ten jest realizowany w oparciu o 5 podstawowych obszarów, które stanowią fundamenty strategii.

Walory estetyczne oświetlenia półprzewodnikowego (LED i OLED) oraz niemal nieograniczona swoboda projektowa sprzyjają wyodrębnianiu się nowych modeli biznesowo-handlowych. Modelem, który jest rozwijany przez Grupę Kapitałową LUG S.A. są centra konsultacyjno-handlowe funkcjonujące na najbardziej perspektywicznych rynkach działania Emitenta, w szczególności: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Bliski Wschód, Brazylia, Rosja i Polska. Kompetencje wykształcone w centrach konsultacyjno-handlowych będą wspierały trend odchodzenia od prostej sprzedaży opraw na rzecz świadczenia kompleksowych usług konsultacyjno – sprzedażowych.

Kluczową rolę w realizacji niniejszej strategii odgrywać będą zbudowane na silnych podstawach wiedzy oświetleniowej, elektrotechnicznej i wzorniczej Dział Rozwoju, Laboratorium, Dział Elektroniki oraz Dział Flash DQ. To synergia młodości i doświadczenia oraz kompetencje zbudowane przez zespół pracowników, w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami z zakresu fotooptyki czy techniki świetlnej stanowią przewagę konkurencyjną Emitenta.

Strategiczne rynki Grupy Kapitałowej LUG S.A. zostały pogrupowane w następujące obszary: Polska, Europa, Rosja i Brazylia. Impulsy rozwojowe branży oświetleniowej zidentyfikowane przez Zarząd LUG S.A. pozwoliły przyjąć następujące cele: wzrost skonsolidowanych przychodów z exportu na poziomie 100% oraz wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży realizowanej w kraju na poziomie 30% do 2016 roku. Ponadto dla brazylijskiej spółki zależnej wskazano 2 dodatkowe cele: rozbudowę struktury handlowej oraz osiągnięcie progu rentowności w latach 2014-2016.

Fundamentem rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. w obszarze produktowym będą oprawy i systemy oświetleniowe oparte na technologii LED. To właśnie dalszy rozwój produktów ledowych stanowić będzie priorytet wdrożeniowy Działu R&D. Ich udział w strukturze sprzedaży w 2016 roku powinien wynieść co najmniej 40%.

W obszarze „Technologia” wyznaczono dwa priorytety, które determinować będą rozwój firmy w latach 2013-2016. Pierwszy z nich dotyczył rozbudowy dotychczasowego zakładu i uruchomienia nowej linii produkcyjnej do montażu SMD. Inwestycja ta została zrealizowana w 2013 r., a jej całkowity koszt wyniósł 2,19 mln zł. Priorytet drugi stanowi budowa nowego zakładu produkcyjnego, przedsięwzięcie to wyceniane jest na 6 mln zł.. Rozpoczęcie pierwszego etapu inwestycji, polegającego na budowie części produkcyjnej i magazynowej, miało miejsce w listopadzie 2014 roku. Etap ten zgodnie z planem zakończy się w połowie 2015 roku. W kolejnym etapie powstanie zaplecze administracyjne.

Rozwój marki Flash FQ

Poszukując nowej przestrzeni rynkowej w celu zapewnienia długofalowych perspektyw wzrostu, Grupa Kapitałowa LUG S.A. wprowadziła na rynek markę profesjonalnych opraw oświetleniowych Flash DQ. Marka ta jest odzwierciedleniem zaawansowanych technologicznie rozwiązań zamkniętych w pięknej wzorniczo formie oprawy. Produkty Flash DQ wypełniają niszę rynkową designerskich opraw oświetleniowych, w której nie występuje tak silna walka konkurencyjna jak w segmencie oświetlenia ogólnego (podstawowy segment działalności LUG). Celem strategicznym marki Flash DQ jest uzyskanie 30% udziałów w sprzedaży eksportowej i 10% udziałów w przychodach realizowanych w kraju do 2016 roku.

W górę

Raport
Roczny 2014

Skontaktuj się z nami

Raport online

Wersja dla niedowidzących