Otoczenie biznesowe

Międzynarodowe prognozy

dotyczące globalnego rynku oświetleniowego wskazują, że jego wartość w 2020 roku osiągnie poziom około 100 miliardów euro. Głównymi motorami wzrostu popytu będą przede wszystkim wzrost populacji, postępująca urbanizacja oraz zmiany klimatyczne pobudzające ideę efektywności energetycznej i poszanowania środowiska naturalnego.

W ramach całego rynku oświetleniowego wyróżnia się 3 znaczące segmenty: backlighting (oświetlenie wykorzystywane m.in. w technologii LCD), automotive lighting (oświetlenie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym) oraz general lighting (oświetlenie ogólne – czyli segment działalności operacyjnej LUG). W 2011 roku wartość segmentu oświetlenia ogólnego szacowano na około 55 miliardów euro, co stanowiło blisko 75% całego globalnego rynku oświetlenia i wskazywało na dominującą pozycję na tle pozostałych segmentów. Zgodnie z prognozami McKinsey & Company w 2020 r. wartość segmentu general lighting wzrośnie do poziomu 83 mld euro (80% całego rynku). Średnia wartość wskaźnika wzrostu w tym segmencie powinna wynieść 6% w latach 2010-2016 oraz 3% w latach 2016-2020.

Czynniki rozwoju branży

19%
Całkowite zużycie energii elektrycznej
na cele oświetleniowe na świecie

Cel Strategii
"Europa 2012"

20% Wyższa efektywność energetyczna do 2020 r.

Perspektywy branży

Udział LED w segmencie oświetlenia ogólnego

Wartość segmentu oświetlenia ogólnego do 2020 roku wzrośnie o ponad 50%

Obecnie najbardziej innowacyjną technologią, jaka występuje na rynku, jest oświetlenie półprzewodnikowe. Opiera się ona na emitujących światło materiałach półprzewodnikowych, które przetwarzają energię elektryczną na światło, i wykorzystuje się ją w oświetleniu LED i OLED. LEDy stanowią najszybciej rozwijający się segment. Na przestrzeni kilku kolejnych lat oświetlenie oparte o rozwiązania LED stanie się najbardziej energooszczędną i wszechstronną technologią w oświetleniu ogólnym.

Wykres: Rozmiar rynku LED w 2015 roku w podziale na regiony (Źródło: Global LED lighting market to reach US $25.7 billion in 2015” (Globalny rynek oświetlenia LED osiągnie 25,7 miliardów USD w 2015 roku), LEDinside, 4.12.2014r.)

Oświetlenie LED jest najbardziej energooszczędną, wszechstronną i najszybciej rozwijającą się technologią w przemyśle oświetleniowym.

W górę

Raport
Roczny 2014

Skontaktuj się z nami

Raport online

Wersja dla niedowidzących