Ekologia

Celem LUG

jest takie wdrożenie ekologicznych technologii do procesu produkcyjnego aby zminimalizować powstawanie zanieczyszczeń. Proces produkcyjny opraw oświetleniowych LUG został zorganizowany tak, aby wyeliminować niebezpieczne dla środowiska czynniki. Udało się to nawet w przypadku tych etapów produkcji, które zwykle mogą stanowić duże zagrożenie dla środowiska i ludzi.

LAKIEROWANIE

Lakierowanie opraw oświetleniowych to proces, w którym zagrożenie wynika ze stosowania chemikaliów o silnym oddziaływaniu na organizmy żywe. W zwykłych lakierniach przed lakierowaniem rozpyla się rozpuszczalnik na powierzchnię przeznaczoną do lakierowania, aby odtłuścić ją i zapewnić dobre pokrycie farbą. Stosuje się tutaj proces rozpylania, który powoduje duże zanieczyszczenie otoczenia (nie cały rozpylony preparat trafia na powierzchnię przeznaczoną do lakierowania).

KĄPIEL EKOLOGICZNA

W LUG szkodliwy proces zastąpiono kąpielą ekologiczną. Redukuje to rozpraszanie zanieczyszczeń, ponieważ oprawa jest zanurzana w biodegradowalnych roztworach i wszystkie zanieczyszczenia spływają z oprawy. Substancje wykorzystywane do kąpieli są biodegradowalne i nie powodują zagrożenia dla organizmów, a pozostałości po procesie odtłuszczania – zanieczyszczenia z powłoki obudowy oprawy oświetleniowej oraz preparaty wykorzystywane do kąpieli są utylizowane w podczyszczalni ścieków produkcyjnych zainstalowanej na terenie lakierni.

SPECJALNE FILTRY

Produkcja obudowy z blachy stalowej – na tym etapie podczas szlifowania i spawania, powstają pyły i zanieczyszczenia, które mogłyby wydostać się do środowiska, jednak w LUG zastosowano specjalne filtry oraz system zawracania powietrza, dzięki czemu pyły nie wydostają się poza wnętrze fabryki. Są wychwytywane i usuwane z powietrza aby nie szkodzić pracującej załodze LUG.

ROBOT

Robot wykorzystywany do automatycznego okablowania opraw oświetleniowych zastąpił stanowisko obsługiwane przez pracowników, dzięki czemu zmniejszyła się ich ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza substancjami chemicznymi, ulatniającymi się podczas lutowania. Podczas wyboru urządzenia wiele uwagi poświęcono temu, aby emisja tych substancji była w maksymalnym stopniu ograniczona, stąd wybrano wersję z dodatkowo obudowaną komorą roboczą.

KOMPONENTY LED

W 2013 roku uruchomioną linię produkcyjną komponentów LED. Mimo wielu dostępnych na rynku produktów realizujących zadania produkcji komponentów elektronicznych, LUG zdecydował się na urządzenie z najwyższej „półki” bez emisyjne i bez odpadowe, pozwalające na minimalizację ilości wykorzystywanych substancji chemicznych, w tym wypadku kleju.

W budowanym obecnie centrum naukowo-badawczym w Parku Technologiczno-Naukowym w Zielonej Górze wyposażenie będzie dobierane z jednakową uwagą. Na każdym etapie cyklu produkcyjnego ma ono spełniać wysokie standardy ochrony środowiska.

W górę

Raport
Roczny 2014

Skontaktuj się z nami

Raport online

Wersja dla niedowidzących