Nargrody i wyróżnienia

Zarząd LUG S.A.

czyni wiele starań, aby rozwijając biznes Grupy Kapitałowej LUG S.A. działać efektywnie, jednak w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju i ograniczania wpływu na środowisko naturalne do niezbędnego minimum. Pamięta on także o potrzebach lokalnej społeczności oraz o tym, jak istotnym czynnikiem jest komunikacja z inwestorami prowadzona na najwyższym poziomie. Starania w tych obszarach dostrzegane są przez otoczenie, wynikiem czego są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane spółkom Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Nagrody w obszarze efektywności ekonomicznej i rozwoju

Nagrody w obszarze produktów i zrealizowanych projektów

Nagrody związane z komunikacją z Inwestorami i Akcjonariuszami

Nagrody w obszarze społecznej odpowiedzialności

W górę

Raport
Roczny 2014

Skontaktuj się z nami

Raport online

Wersja dla niedowidzących