R&D

Prace badawczo-rozwojowe

Grupy Kapitałowej LUG S.A. dotyczą głównie projektowania nowych produktów, badania ich parametrów oraz ulepszania parametrów produktów znajdujących się już w ofercie.

Prace projektowo-koncepcyjne

Prace LUG nad oświetleniem ulicznym skierowano ku realizacji zasady „ciemnego nieba” (www.ciemneniebo.pl). Najnowszy produkt oświetlenia ulicznego wprowadzony na rynek zapewnia odpowiednie ukierunkowanie światła, tak, aby nie zanieczyszczało ono otoczenia drogi i nieba, ale w jak najlepszym stopniu, przy zachowaniu wysokiej skuteczności świetlanej, oświetlało przestrzeń drogi. Prace projektowo-koncepcyjne Grupy Kapitałowej LUG S.A. koncentrują się obecnie na intensywnym rozwoju portfela nowych produktów z zastosowaniem technologii LED. Fundamentem tych działań są badania, w wyniku których przeanalizowano setki materiałów, komponentów oraz podzespołów elektronicznych i opracowano kilkadziesiąt nowych projektów układów optycznych oraz układów chłodzenia LED.

Fundamentem tych działań są badania, w wyniku których

 • Przeanalizowano setki materiałów,
  komponentów oraz podzespołów
  elektronicznych

 • Opracowano kilkadziesiąt nowych
  projektów układów optycznych

 • Opracowano kilkadziesiąt nowych
  układów chłodzenia LED

Laboratorium

W laboratorium, oprawy i komponenty testowane są głównie pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Badane są między innymi warunki termiczne, szczelność opraw (stopień IP), odporność na udary mechaniczne (stopień IK), starzenie tworzyw sztucznych, a także wszelkie parametry elektryczne. Laboratorium Grupy Kapitałowej LUG S.A. wyposażone jest w komorę bez przeciągową do badań termicznych opraw oświetleniowych zgodnie z normą PN-EN 60598-1 oraz urządzenie do badania palności materiałów metodą rozgrzanego druta (GWT) zgodnie z normą PN-EN 60695-2-10. Ponadto komora do badań cieplnych, pozwala na przeprowadzanie testów starzeniowych tworzyw sztucznych, co w połączeniu z naświetlaniem próbek światłem UV umożliwia przeprowadzanie symulacji trwałości tworzyw sztucznych w czasie. W skład laboratorium wchodzi również ciemnia fotometryczna wyposażona w wysokiej klasy automatyczny system służący do bardzo precyzyjnych pomiarów krzywych rozsyłu światłości opraw oświetleniowych i innych źródeł światła (Goniofotometr typu C-Gama). Laboratorium jest w pełni dostosowane do potrzeb szerokiego spektrum kontroli jakości produktów.

Badania przeprowadzone w laboratorium LUG w 2014 roku

 • 960
  Badania związane
  z bezpieczeństwem
  (zgodność z normą EN60598)

 • 1017
  Badania fotometryczne

Optymalizacja kosztów produkcji

Drugim kierunkiem realizowanych badań jest optymalizacja kosztów produkcji opraw LED. W ramach tych działań spółka w 2013 roku rozbudowała zakład produkcyjny o nową halę produkcyjną i uruchomiła linię do montażu powierzchniowego, a także zwiększyła zasoby w dziale R&D. Kontynuacją tej polityki są prace projektowe związane z budową nowej fabryki w Parku Technologicznym w Nowym Kisielinie, rozpoczęta w listopadzie 2014 roku. Obecnie własna produkcja modułów LED pozwala na  dynamiczny rozwój opraw oświetleniowych LUG o wysokiej skuteczności świetlnej i unikalnym designie z uwzględnieniem optymalizacji kosztów produkcji. Podjęte już w 2013 roku działania przynoszą obecnie wymierne skutki w postaci uniezależnienia od dostawców oraz idealnego dopasowania opraw oświetleniowych LUG do potrzeb klienta w ramach realizowanej polityki „customizacji”. Innym efektem zrealizowanych prac rozwojowych jest większa dostępność modułów LED i możliwość elastycznego reagowania na potrzeby rynku, co buduje przewagę konkurencyjną Grupy Kapitałowej LUG S.A. nad importerami opraw.

 • Własna produkcja modułów LED
  pozwala na dynamiczny rozwój opraw
  oświetleniowych LUG

Urządzenia pomiarowe

W celu osiągnięcia precyzyjnych pomiarów i umożliwieniu jak najdokładniejszej oceny wpływu oświetlenia na środowisko naturalne, LUG zakupił w 2014 roku nowe urządzenie pomiarowe. Jest to system do pomiaru parametrów świetlnych źródeł światła a w szczególności LED. Służy on do pomiaru widma promieniowania świetlnego w zakresie fal widzialnych.

Podstawowe parametry, które mierzy system to m.in.

 • Widmo świetlne

 • Strumień świetlny

 • Współczynnik oddawania
  barw oświetlanych
  przedmiotów

 • Współrzędne
  chromatyczne

 • Skuteczność
  świetlną

 • Faktyczną moc
  oraz wiele innych

Dział rozwoju

Dzięki wytężonej pracy na rzecz poprawy parametrów technicznych opraw oświetleniowych, Dział Rozwoju firmy LUG Light Factory Sp. z o.o. zaprojektował rozwiązania, które pozwoliły wdrożyć w 2014 roku linię produktów oświetlenia LED wysokiej jakości - LUGBOX.

 • Linia energooszczędnych i atrakcyjnych
  cenowo produktów oświetlenia LED

Projekty

Designerzy opraw oświetleniowych, pracownicy Działu Rozwoju oraz Działu Technicznego każdego roku intensywnie pracują nad nowymi projektami opraw oświetleniowych, a także modyfikują istniejące już produkty w celu zwiększania ich jakości i funkcjonalności oraz dostosowania ich cech do wymagań klientów.

Ilość przyznanych certyfikatów i wdrożonych opraw w 2014 roku

 • 16
  Nowe wdrożone rodziny
  produktowe

 • 1425
  Wdrożone modyfikacje
  opraw

W górę

Raport
Roczny 2014

Skontaktuj się z nami

Raport online

Wersja dla niedowidzących