Grupa Kapitałowa

LUG S.A.

jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej LUG S.A. i posiada zazwyczaj 100% udziałów w spółkach zależnych. Działania spółki dominującej skupione są wokół nadzoru i kontroli spółek zależnych oraz wdrażania strategii rozszerzania sieci przedstawicielstw na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

LUG LIGHT FACTORY

Spółka zależna LUG Light Factory Sp. z o.o. dnia 01.08.2008 r. przejęła dotychczasową działalność realizowaną przez Emitenta i zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i produkcją oraz sprzedażą opraw oświetleniowych.

LUG GMBH

Spółka LUG GmbH od 11.09.2008 r. jest elementem zagranicznej organizacji handlowej Grupy Kapitałowej LUG S.A. i skupia się na sprzedaży oraz promocji produktów na rynku niemieckim.

TOW LUG UKRAINA

Spółka T.O.W. LUG Ukraina została utworzona w 2005 roku i zajmowała się sprzedażą opraw marki LUG na rynku ukraińskim. Obecnie działalność spółki jest zawieszona z powodu trudnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie wynikających ze złej sytuacji finansowej kraju, powszechności łamania przepisów prawnych i zjawisk korupcyjnych.

LUG DO BRAZIL LTDA

W dniu 29.06.2012 r. do Grupy dołączyła nowo założona spółka LUG do Brazil Ltda. Cele rozwojowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. wsparte gruntowną analizą perspektyw brazylijskiej gospodarki były kluczowym czynnikiem decyzji o założeniu spółki w jednym z najważniejszych ekonomicznie i najbardziej znaczącym pod względem inwestycji kraju. Celem nowej spółki w Grupie Kapitałowej LUG S.A. jest wzmocnienie obecności firmy na rynkach Ameryki Południowej.

LUG LIGHTING LTD

LUG Lighting UK Ltd. Powstała 10.09.2013 roku. Wcześniej, od około 2 lat sprawnie funkcjonowało biuro handlowe firmy LUG w Londynie. LUG Lighting UK Ltd stanowi bazę do dalszego rozwoju sprzedaży na rynkach Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także pozwoli wypracować kompetencje niezbędne do stworzenia centrum konsultacyjno-handlowego LUG. Zakończenie kwestii formalnych i rozpoczęcie działalności operacyjnej zostało zsynchronizowane w czasie z otwarciem nowoczesnego showroomu opraw oświetleniowych w londyńskiej siedzibie nowej spółki LUG Lighting UK Ltd.

W górę

Raport
Roczny 2014

Skontaktuj się z nami

Raport online

Wersja dla niedowidzących