Ład korporacyjny

Grupa Kapitałowa LUG S.A.

przykłada dużą wagę do zapewnienia wszystkim akcjonariuszom swobodnego dostępu do informacji o Spółce i poszanowania ich praw bez względu na wielkość posiadanego przez nich pakietu akcji.

By dać wyraz transparentności prowadzonych działań oraz zapewnić swym inwestorom i akcjonariuszom dostęp do rzetelnych informacji, które w obliczu obecnej sytuacji na rynkach finansowych są niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych, LUG S.A. przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Pełen raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. ze stosowania zasad ładu korporacyjnego znajduje się w pliku PDF.

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji.

W górę

Raport
Roczny 2014

Skontaktuj się z nami

Raport online

Wersja dla niedowidzących